Respecte vital de cada infant

Acompanyem el pla de desenvolupament intern de cada infant sabent que cada un és únic i irrepetible. Escoltem i vetllem pels seus interessos, respectant el tempo vital individual, fent-los sentir lliures d’expectatives i donant-los el marge, l’espai i l’acompanyament necessaris per créixer de manera plena en totes les dimensions de la persona humana.

Concebem l’ésser humà com un ésser de diverses dimensions i entenem que l’acompanyament educatiu ha de permetre el desenvolupament de totes aquestes dimensions des d’un enfocament global. Tots els infants són diferents, cap és idèntic a un altre. El procés intern de creixement és diferent a cadascú d’ells amb potencials diferents en relació a l’aprenentatge. Per tant, sabem que plantejar aprenentatges que no tenen en consideració aquestes característiques pot afectar als processos interns de l’infant respecte al propi aprenentatge i, també, respecte al desenvolupament de la personalitat en les diverses dimensions.

Cada infant, com tota persona, es troba en un procés de continu creixement i entenem que aquest ha de ser respectat, tant des de les seves necessitats, com dels seus ritmes i la seva intimitat.

Confiem en els infants sabedors que són capaços d’escoltar-se i buscar respostes per a resoldre els seus reptes, si es respecta el seu ritme personal. I, per aquest motiu, disposem comunitats de referència d’edats barrejades d’acord amb el moment evolutiu de cada un d’ells.

D’aquesta manera respectem l’originalitat de cada infant i facilitem que la relació entre ells sigui el més variable i natural possible, sabent que això aporta un gran enriquiment en el propi procés i, alhora, facilita la seguretat necessària per seguir avançant en el propi camí, amb un ritme plenament natural que ni imposa ni angoixa.

Aquestes comunitats de referència són grups plenament flexibles, tant per l’edat dels infants com en els canvis que es poden realitzar de manera natural, si així es considera en el grup d’educadores, valorant totes les dimensions de l’infant. Cada grup és acompanyat per una educadora de referència que és qui realitza el seguiment del creixement de l’infant i l’acompanyament familiar.

El nostre projecte educatiu es fonamenta en l’acceptació de la vivència personal de cada infant, a partir de relacions no impositives, no directives i de respecte pel desenvolupament d’aquest ritme.