L’Espai

L’espai que acull el Picot de Colors és una masia catalana i el seu entorn integrat a la natura. És un espai obert a l’aire lliure ple d’energia que facilita un equilibri natural sensorial i perceptiu.

L’espai interior està format pel cos de la casa principal i l’annex. La masia principal acull els ambients destinats a la comunitat de grans amb els materials disposats per a facilitar la motivació i l’aprenentatge d’aquests àmbits (fins l’infinit, espai de vida, literari, música, atelier…). Igualment, també hi trobem els espais destinats a l’organització i el treball de l’equip d’educadores.

L’annex de la masia està format pels espais interior de la comunitat de petits amb els materials diposats a l’abast dels infants de manera acollidora i agradable per a facilitar la lliure circulació.

Al costat, hi trobem el gran porxo, d’ús exclusiu de la comunitat de petits, que permet la possibilitat de treure i presentar els materials a l’exterior amb molta facilitat, generant aprenentatges múltiples des d’un temps pausat i sense presses. En aquest annex també hi trobem una sala polivalent que s’utilitza com a menjador i, en el cas que sigui necessari, també com a espai d’aprenentatge en moments concrets.

A l’exterior, hi trobem l’era a i el prat. L’era és l’espai conjunt que dona entrada als dos espais interiors i el prat és on s’assenten dos grans tipis, com a espais de referència exterior de cadascuna de les dues comunitats. I en aquest gran prat, completament obert i envoltat de cavalls, també s’hitroben les rotllanes de troncs per a les trobades, les taules de fusta i el sorral. I des d’aquí, surt el camí des d’onpodem accedir al bosc i al riu de manera molt propera…