L’Espai

L’espai que acull el Picot de Colors està integrat a la natura. És un espai principalment a l’aire lliure envoltat de bosc que facilita un equilibri natural sensorial i perceptiu.

A l’espai exterior, s’hi assenten dos grans tipis, com a espais de referència de cadascuna de les dues comunitats. En aquesta gran era, acompanyada de dues gran alzines, també s’hi troben les rotllanes de troncs per a les trobades, les taules de fusta i el sorral, des d’on podem accedir al bosc directament.

L’espai interior està format per una gran estança amb els materials diposats a l’abast dels infants de manera acollidora i agradable. Aquests microespais permeten la possibilitat de treure aquests materials a l’exterior amb molta facilitat, generant aprenentatges múltiples des d’un temps pausat i sense presses.

El porxo i les altres estances interiors estan destinats a àmbits d’aprenentatge concrets que requereixen un espai i un material més específic (fusteria, cuina, atelier…).