Aprenentatge a l’abast

Treballem a partir del joc que genera la motivació diària de cada infant proposant ‘espais a l’abast’ i ‘materials a l’abast’ en què pot desenvolupar-se i moure’s lliurement. D’aquesta manera, l’infant desenvolupa les diferents capacitats i potencialitats per tal de generar aprenentatge. Amb aquest joc, l’infant descobreix el món a través de la seva pròpia activitat. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, parla, raona, argumenta, explica, inventa, llegeix, imagina, cuida, sent, estripa, enganxa i es generen els processos que permeten potenciar el propi esperit investigador innat mentre assenta la pròpia seguretat.

La motivació és el motor que engega tot el procés de creixement i aprenentatge i, un cop s’ha encès aquesta guspira, l’equip d’educadores predisposa un ambient i unes propostes adequades a aquesta manera d’entendre el propi desenvolupament, perquè aquest camí sigui possible i, alhora, essencialment viu i actiu.

Els espais, i el material que en ells hi ha, són variants i es troben pedagògicament organitzats i estructurats, a partir d’un enfocament experimental i manipulatiu.

Aquesta estructura permet donar resposta per enriquir els processos d’aprenentatge més significatius, tenint en compte els següents conceptes:

  • les bases científiques que ens aporta la neuroeducació (motivació, emoció i cura de l’espai com a eixos bàsics del procés d’aprenentatge. I moviment, alimentació i descans, com a eixos bàsics de benefici del cervell humà).
  • les experiències pedagògiques de llum (el moviment lliure d’Emmy Pickler; el respecte a l’infant de Maria Montessori; la llibertat d’elecció de Summerhill, la cura de l’espai i els elements de Loris Malaguzzi i l’acompanyament no directriu, de Rebeca i Mauricio Wild).
  • les eines pràctiques que ens aporta la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner (atenció a les diverses capacitats, motivacions i interessos de cada infant)

Proposem, per tant, espais de moviment lliure i expressió corporal, de creativitat, d’exploració i d’investigació, de lectura, de relació amb l’entorn, de joc simbòlic, d’interioritat, de raonament lògic, de natura i de comunicació, per acompanyar el procés de desenvolupament vital de relació amb un mateix, de relació amb els altres, i de relació amb la Vida i amb el món.