Conveni Associació Educant en Colors – Fundació Can Cet

El passat 13 de juny, l’Associació Educant en Colors (El Picot de Colors) va signar un acord de col·laboració amb la Fundació Can Cet. per a la promoció d’una educació activa i respectuosa en la infantesa. En David Codina, president de l’Associació va formalitzar en un acte i signatura de conveni el compromís de col·laboració econòmica amb Olga Riba, secretària i fundadora del patronat de la Fundació Can Cet.

L’acord és per a un any i engloba dos cursos, el 2022-23 i el 2023-24, en els que la Fundació donarà suport a El Picot de Colors mitjançant una aportació econòmica per donar resposta a diferents objectius i prioritats per a la millora del projecte amb un impacte positiu directe en els infants.

En aquest sentit, l’espai del Picot de Colors enriquirà el material bibliogràfic, pedagògic, musical, corporal i de llengua anglesa, així com el seu material digital. A més, realitzarà formacions als educadors/es en acompanyament a la sexualitat i perspectiva de gènere i treballaran diverses activitats conjuntes per a la cohesió de la comunitat de famílies.

La proposta presentada per El Picot de Colors va estar valorada molt positivament, per la Fundació Can Cet per tractar-se d’una iniciativa en línia amb els valors i principis de la mateixa. La Fundació Can Cet, en la seva vesant educativa, opta per el compromís amb la infància i una societat més justa, responsable i sostenible, donant suport a entitats que promouen nous models educatius basats en construir un entorn propici a nivell emocional en el que l’infant pugui desenvolupar tot els seu potencial i contribuir així en la construcció d’una societat més compromesa i responsable.