Projecte educatiu

L’objectiu principal del Picot de Colors és reforçar la relació d’estima de l’infant amb totes les possibilitats d’aprenentatge que ens ofereix la Vida.

L’infant, la persona humana, té de manera innata el desig de descobrir la vida. Som conscients que aquest anhel és el motor que ens impulsa a voler cercar respostes a les preguntes que ens generem i, en el sí de cada persona, el camí d’aquesta recerca és diferent, únic i irrepetible. Com es pot facilitar, doncs, que cada infant realitzi el seu propi camí d’aprenentatge?

El respecte del ritme individual d’aquest desig únic és essencial per facilitar aquest aprenentatge vital en totes les seves dimensions, d’acord amb el procés de creixement de la persona humana.

Un aprenentatge holístic que no vol preparar per la vida sinó que vol gaudir descobrint la vida. Gaudir de l’aprenentatge de la vida en present sense perdre les possibilitats que ens ofereix l’avui, i que assentarà les noves preguntes de l’aprenentatge del demà.

A partir d’una mirada fonamentada en 5 eixos que considrem prioritaris, proposem, adeqüem i planifiquem els objectius pedagògics per a facilitar el desenvolupament de capacitats i adquisició de competències per afavorir que l’infant utilitzi els coneixements per entendre el món i que li possibilitin seguir aprenent.

Educar és acompanyar el vol únic i irrepetible de cada infant des de l’amor.

“Aprendre a conèixer les pròpies necessitats, desitjos i limitacions; a reconèixer el cos i estimar les pròpies emocions; a interpretar i utilitzar diversos llenguatges; a ser autònom; a identificar els propis ritmes vitals; a gaudir de la creativitat; a relacionar conceptes i situacions; a caminar i a córrer; a experimentar, equivocar-se i descobrir; a desenvolupar un pensament crític; a observar les pròpies llums i ombres; a tocar amb tacte, a assaborir amb gust i a escoltar amb respecte; a ser conscient de la corresponsabilitat del camí compartit; a parlar, a llegir i a escriure; a tolerar la frustració; a conèixer la pròpia cultura i descobrir-ne d’altres; a viure en la llibertat interpretant els límits; a contemplar la bellesa; a interpretar el missatge de la vida; a estimar i a estimar-se”.

Extret del projecte educatiu del Picot de Colors