Consciència de família

Prioritzem la família com a pilar fonamental del creixement i desenvolupament dels infants. Entenem que la família és l’eix vital de l’infant per a la seguretat i l’esguard necessaris pel creixement. És, també, el primer context de socialització on s’estableixen els primers vincles afectius i emocionals. Per aquest motiu, incidim en l’acompanyament conscient de la família vers el camí conjunt amb l’infant.

Vetllar per les relacions entre adults i infants des de l’amor facilita un acompanyament òptim pel desenvolupament del creixement de l’infant. Treballar aquesta actitud amorosa conscient, com a adults, vers la relació amb els infants, facilita i reforça el procés d’aprenentatge i creixement vital en totes les seves dimensions.

Acompanyem a la família a trobar-se en aquest camí conjunt a partir de les Trobades d’Acompanyament Familiar amb les educadores referents de l’espai. Aquestes trobades parteixen de la base de posar l’infant en el centre, no només a nivell del procés d’aprenentatge, sinó de tot el seu procés de creixement com a persona. L’objectiu d’aquest acompanyament és aconseguir comprendre la realitat personal i de desenvolupament de l’infant, des del respecte, l’escolta activa, l’acceptació i l’amor: el respecte que implica el fet de deixar ser; l’escolta activa que ens fa sortir de nosaltres per posar-nos en el lloc de l’altre; l’acceptació que ens tranquil·litza per entendre el que s’esdevé fora de nosaltres, i l’amor com a base essencial de tota relació humana.

Proposem, també, espais i moments destinats a compartir el dia a dia de l’espai entre infants i famílies, des d’una presència conscient. I, també, proposem activitats i trobades de treball creatiu en el creixement de l’espai, entre equip pedagògic i famílies, en les que demanem un nivell d’implicació adequat a la realitat de cada família. Els espais de treball creatiu ens permeten cohesionar l’equip educatiu i les famílies, centrant-nos en un objectiu comú: acompanyar el vol dels infants del Picot des d’una comunitat que camina cap a la mateixa direcció. La comunitat esdevé, per tant, un espai més de seguretat pel creixement dels infants, envoltat d’adults referents conscients del moment de creixement dels infants.

També facilitem Xerrades d’Acompanyament Familiar Conscient sobre temes diaris de la vida familiar amb infants. Unes xerrades que pretenen ser un espai de formació, diàleg, dubtes i experiències, facilitades per especialistes del camp educatiu, per enriquir aquesta etapa de creixement personal i familiar.

Fem el camí conscient junts per poder arribar més lluny.